Zadania w ciągu roku

Podejmowanie zadań apostolskich w parafii i udział w nabożeństwach według roku liturgicznego
(pamiętając o misyjnych intencjach).

 • Uczestnictwo w dniach formacji, spotkaniach i kongresach PDMD diecezjalnych i krajowych
 •  Pomoc duchową: modlitwę za dzieci nieznające Pana Jezusa i za misjonarzy, którzy w dalekich krajach głoszą Dobrą Nowinę (np. Różaniec Misyjny), a także składanie Bogu w intencji misji wyrzeczeń
  • i duchowych ofiar, takich jak: cierpienie, smutek.
  • Pomoc materialną: dzieci, w miarę swych możliwości, wspomagają materialnie rówieśników z krajów
   misyjnych, składając swój „grosik”, jako owoc własnych wyrzeczeń, a także realizując
   własne pomysły, takie jak np: zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z Aleppo