Cele i zadania koła misyjnego

Cele ogólne: pielęgnowanie i troska o misję Kościoła wyrażoną w słowach Jezusa: ”Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”, uwrażliwienie najmłodszych chrześcijan na potrzeby ich braci nieznających jeszcze Chrystusa, rozpalenie w sercach katolickich dzieci miłości do misji oraz poczucia solidarności, tak duchowej jak i materialnej, wobec rówieśników na całym świecie. Cele szczegółowe: budzenie i rozwój świadomości oraz gorliwości misyjnej … Czytaj dalej Cele i zadania koła misyjnego