Małżeństwo

 

Małżeństwo jest sakramentem, to znaczy jest widzialnym znakiem Bożej obecności w świecie, małżonkowie są „przestrzenią”, w której objawia się Bóg.

Ślub konkordatowy

Potrzebne dokumenty:

 1. Świadectwo chrztu obojga narzeczonych wystawione przez parafię, w której zostali ochrzczeni (osoby ochrzczone w parafii św. Jana Nepomucena w Przyszowicach nie potrzebują takiego świadectwa, jeżeli protokół spisywany jest w naszej parafii).Świadectwo ważne jest przez 6 miesięcy, data ślubu musi zawierać się w tych sześciu miesiącach od daty wystawienia dokumentu.
 1. Świadectwo bierzmowania (tylko wtedy, gdy nie ma adnotacji na świadectwie chrztu, a osoba była bierzmowana poza parafią św. Jana Nepomucena)
 2. Świadectwo ukończenia katechezy w szkole ponadpodstawowej ( z pieczęcią parafii, ostatecznie świadectwo państwowe)
 3. Dowody osobiste obojga narzeczonych.
 4. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydawane przez kierownika urzędu stanu cywilnego niezależnie od zameldowania. Zaświadczenie ważne jest przez 6 miesięcy.
 5. Zaświadczenie z nauk przedślubnych i Poradni Życia Rodzinnego.
 6. Wdowy i wdowcy zawierający ponownie małżeństwo przedstawiają dodatkowo akt zgonu pierwszego małżonka.

Ślub kościelny ( po ślubie cywilnym)

 Potrzebne dokumenty:

 1. Świadectwo chrztu obojga małżonków cywilnych wystawione przez parafię, w której zostali ochrzczeni (osoby ochrzczone w parafii św. Jana Nepomucena w Przyszowicach nie potrzebują takiego świadectwa, jeżeli protokół spisywany jest w naszej parafii).
  Świadectwo ważne jest przez 6 miesięcy, data ślubu musi zawierać się w tych sześciu miesiącach od daty wystawienia dokumentu.
 1. Świadectwo bierzmowania (tylko wtedy, gdy nie ma adnotacji na świadectwie chrztu, a osoba była bierzmowana poza parafią św. Jana Nepomucena)
 2. Świadectwo ukończenia katechezy w szkole ponadpodstawowej ( z pieczęcią parafii, ostatecznie świadectwo państwowe)
 3. Dowody osobiste.
 4. Akt małżeństwa cywilnego.
 5. Zaświadczenie z nauk przedślubnych i Poradni Życia Rodzinnego.
 6. Wdowy i wdowcy zawierający ponownie małżeństwo przedstawiają dodatkowo akt zgonu pierwszego małżonka.

Katechumenat przedmałżeński

Jeśli któreś z narzeczonych nie uczęszczało na katechezę w szkole ponadpodstawowej, zobowiązane jest do uczestnictwa w tzw. katechumenacie przedmałżeńskim. Jest to cykl 10 nauk, które odbywają się w czwartki po wieczornej Mszy św. w parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Knurowie.