Bierzmowanie

Bierzmowanie młodzieży
Bierzmowanie przyjmuje zasadniczo młodzież klas 8 po odpowiednim przygotowaniu. Sakrament ten jest udzielany przez biskupa podczas Mszy, zazwyczaj w maju lub czerwcu.

Bierzmowanie dorosłych
Osoby, które nie przyjęły tego sakramentu w odpowiednim czasie, a chcą go uzupełnić, winny zgłosić się do księdza proboszcza w celu ustalenia sposobu przygotowania.

Po przygotowaniu można przystąpić do bierzmowania z młodzieżą w parafii lub w katedrze (katowickiej ewentualnie gliwickiej), gdzie sakrament ten udzielany jest w wyznaczonych terminach kilka razy w roku.