ŻYCZENIA METROPOLITY KATOWICKIEGO Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

Szanowni Pracownicy Oświaty!Rok 2020 wpisuje się w historię ludzkiej rodziny w dramatyczny sposób.Epidemiczne zagrożenie całkowicie zmieniło nasze życie społeczne, rodzinnei zawodowe. Jak zauważył papież Franciszek podczas szczególnego nabożeństwacelebrowanego 27 marca 2020 roku w samotności na pustym placu przed bazyliką św.Piotra: „myśleliśmy, że zawsze będziemy zdrowi w chorym świecie”. Myśleliśmy, żemamy wszystko pod kontrolą, że nic […]

Chrześcijański post

W okresie Wielkiego Postu Kościół, idąc śladem swej długiej tradycji, nawołuje do zwrócenia większej uwagi na trzy chrześcijańskie działania: post, modlitwę i jałmużnę. To dzięki nim chrześcijanie mogą powrócić do prawdziwego źródła swej tożsamości, tzn. do bycia z Bogiem w Jezusie Chrystusie. Post wydaje się być duszą tych trzech. Potwierdzają to również Ojcowie Kościoła. Oczywiście […]