Modlitwa do świętego Jana Nepomucena

Boże!

Któremu obrzydliwi są obmówcy i któryś napominał, żeby się nie łączyć z nimi,
proszę Cię przez zasługi świętego Jana Nepomucena,
który wolał ponieść tortury i śmierć męczeńską niż wyjawić sekret,
strzeż mnie od jadu obmowy i wielomówstwa, od złego i przewrotnego towarzystwa,
wszelkiego kłamstwa i zdrady, od świętokradzkiej spowiedzi,
wszelkiej niezgody i kłótni, spraw, żeby mowa moja zawsze była skierowana
do zbudowania bliźnich. Daj za Jego wstawiennictwem zważać
na wypowiadane słowa i raczej wszelkie ponieść w tym życiu  przykrości,
aniżeli duszy przez niewstrzemięźliwość w mowie przynieść szkodę.
Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.

Święty Janie Nepomucenie, módl się za nami!