Kalendarium parafii

Najazd Mongołów 1241 – 1260
1200 – 1280 Tworzenie się osady
1260 – 1290 Budowa pierwszego kościoła
1295 – 1305 Powstaje księga Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis”gdzie istnieje pierwsza wzmianka o Przyszowicach.
1342 W Przyszowicach mieszka około 40 rodzin chłopskich i istnieje kościół parafialny – mieszkańcy płacą „świętopietrze”.
Najazd Husytów 1419 – 1436.
1350 Po spaleniu kościoła parafialnego przez Husytów budowany jest kościółek p.w. św. Krzyża (hipoteza).
1500 Budowa murowanego kościoła przez rodzinę Przyszowskich ks. Melchior Przyszowski
(? – 1551)
1524 Melchior Przyszowski – pierwszy odnotowany proboszcz Przyszowic
1537 Gierałtowscy, jako protestanci budują kościół p.w. św. Krzyża, (hipoteza)
1570 rodzina Przyszowskich funduje kielich mszalny i dzwony
1621 testament – Piotra Przyszowskiego – chce być pochowany w wybudowanej przez siebie kaplicy przy kościele parafialnym. Jednakże zostaje pochowany w Gliwicach 1624 – 1644
ks. Bartłomiej Bagiński
1638 zakopanie dzwonów
Wojna trzydziestoletnia 1618 – 1648.
(1626 r. na Górny Śląsk wkraczają wojska
Ernesta Mansfelda)
1624 – 1644
ks. Bartłomiej Bagiński
1641 – 1640 dewastacja murowanego kościoła parafialnego, pozostaje murowana zakrystia i kaplica 1647 – 1651
ks. Grzegorz Mikulski
1656 testament Joachima Przyszowskiego – chce być pochowany w kaplicy; przeznacza 50 talarów na remont kościółka, 1651 – 1660
ks. Marcin Giecka
1698 właścicielem Przyszowic zostaje Stanisław Paczyński
1676 – 1679 budowa drewnianego kościoła przez małżeństwo Marii Przyszowskiej i Stanisława Paczyńskiego oraz właściciela Makoszów Gabriela Kwiatkowskiego 1676 – 1713
ks. Grzegorz Pendzich
1679 wizytacja biskupia – już w kościele św. Mikołaja
1680 odnalezienie dzwonów
1687 wizytacja biskupia
1687 pożar trawi całą farą razem z wszystkimi dokumentami
1719 wizytacja biskupia (mowa o kaplicy i zakrystii) 1713 – 1736
ks. Antoni Chudek
1728 utracona ziemia organisty
Wojny śląskie 1740 – 1763 1741 – 1774
ks. Bernard Brożek
1803 Przyszowice kupuje Franciszek Gally 1774 – 1813
ks. Melchior Opolski
1815 Właścicielką Przyszowic zostaje Katarzyna Galli, żona Carla von Raczeck
Wojna prusko – francuska 1870 – 1871 1862 – 1890
ks. Edward Frank
1905 Przebudowa kościoła p.w. Św. Mikołaja 1891 – 1918
ks. Augustyn Krakowski
I wojna światowa 1914 – 1919
Powstania Śląskie 1919 – 1921 1918 – 1922
Ks. Franciszek Dzierżoń
1937 przeniesienie drewnianego kościoła
p.w. św. Mikołaja do Borowej Wsi
1922 – 1941
ks. Franciszek Pogrzeba
1938 Budowa kościoła p.w. św. Jana Nepomucena
II wojna światowa 1939 – 1945
1945 Płonie stara szkoła (organistówka) i zabudowania probostwa, pałac s. jadwiżanek 1941 – 1978
ks. Kazimierz Grajewski
1957 przeniesienie kościóka p.w. św. Krzyża na Kubalonkę