Radosnego świętowania Wielkanocy

Chrystus zmartwychwstan jest,nam na przykład dan jest:Iż mamy zmartwychpowstać,z Panem Bogiem królować. Alleluja! Bądźmyż więc weseli,jak w niebie Anieli,czegośmy pożądali,tegośmy doczekali. Alleluja! Radosnego świętowania Wielkanocy.         Ks. Adam

POMOC UKRAINIE

„Ruszyła akcja Paczka dla Ukrainy w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę. Skala kryzysu humanitarnego rośnie z każdą minutą. Brakuje żywności, środków higienicznych, opatrunków. Kobiety z dziećmi czekające wiele godzin w kolejce do przejścia granicznego, nie mają co dać dzieciom do jedzenia. Ideą akcji jest tworzenie gotowej paczki przez polskie rodziny, wspólnoty parafialne, Szkolne Koła […]