ŻYCZENIA METROPOLITY KATOWICKIEGO Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

Szanowni Pracownicy Oświaty!Rok 2020 wpisuje się w historię ludzkiej rodziny w dramatyczny sposób.Epidemiczne zagrożenie całkowicie zmieniło nasze życie społeczne, rodzinnei zawodowe. Jak zauważył papież Franciszek podczas szczególnego nabożeństwacelebrowanego 27 marca 2020 roku w samotności na pustym placu przed bazyliką św.Piotra: „myśleliśmy, że zawsze będziemy zdrowi w chorym świecie”. Myśleliśmy, żemamy wszystko pod kontrolą, że nic […]

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ Z DNIA 28 MAJA 2020 R.

WstępW związku z sytuacją epidemiologiczną dotychczasowe akty prawne metropolity katowickiego obowiązują nadal w takim zakresie, jaki określają najnowsze rozporządzenia władzy cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań zaktualizowanych w niniejszym zarządzeniu. Odwołanie dyspensyZ dniem 6 czerwca br. odwołana zostaje ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego „wierni są zobowiązani do […]