Uroczystość Wszystkich Świętych

Pierwszego listopada Kościół oddaje cześć wszystkim, którzy cieszą się chwałą Nieba, są to jednak nie tylko święci i błogosławieni, ale również wszyscy nasi bliscy, którzy żyli przed nami, a odeszli już do Wieczności.

W kolejnym dniu wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, którzy pokutują za grzechy w czyśćcu.
Cały Kościół przychodzi z pomocą duszom czyśćcowym poprzez zanoszone modlitwy oraz ofiarowane odpusty zupełne.