UDZIAŁ WIERNYCH ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ W NARODOWEJ PIELGRZYMCE DO RZYMU