ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

Święte Triduum Paschalne i Święta Zmartwychwstania Pańskiego

„…żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.”

Uroczyste Triduum Paschalne jest szczytem roku liturgicznego. Obchód Paschy rozpoczyna się w Wielki Czwartek podczas uroczystej Mszy Świętej odprawianej na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy Jezusa z Apostołami. W kolejnym dniu Chrystus uniża samego siebie i staje się posłuszny Bogu aż do śmierci – śmierci krzyżowej. W Kościele jest to dzień żałoby i ciszy. Wielka Sobota to czas modlitwy u Grobu Chrystusa. Wieczorem wierni gromadzą się na liturgii Wigilii Paschalnej.

Zmartwychwstały Chrystus oświetla mroki świątyni i naszego życia, przechodzi zwycięsko ze śmierci do życia, wyzwalając nas spod władzy śmierci, szatana i grzechu, umożliwiając nam przejście do nowego życia.

„Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.”