Adwent

W poprzednią niedzielę rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny, a tym samym weszliśmy w okres Adwentu. Adwent to czas pobożnego i radosnego oczekiwania na przyjście Mesjasza. Pierwszy okres Adwentu do 16 grudnia skupia się na powtórnym przyjściu Chrystusa na końcu czasu. Dalszy okres jest bezpośrednim przygotowaniem do przeżywania Świąt Bożego Narodzenia.

W tym czasie możemy uczestniczyć w Roratach.  Msze wotywne o Najświętszej Maryi Pannie pomagają głębiej przeżywać tajemnicę oczekiwania Zbawiciela. Jednocząc się z Maryją łatwiej nam przyjąć Chrystusa.