WIELKANOC

„Wesoły nam dzień dziś nastał…” Alleluja, Alleluja ! Wesoły nam dziś dzień nastał, Chrystus bowiem zmartwychwstał. Radujcie się więc i z ufnością patrzcie w przyszłość. Niech Zmartwychwstały zsyła łaski i wnosi szczęście do życia. Alleluja, Alleluja! Zmartwychwstał Pan! Życzymy abyście na co dzień przeżywali swoje własne święto ‚zmartwychwstania’, poprzez odradzanie się w waszych sercach miłości, […]

TRIDUUM PASCHALNE

TRIDUUM PASCHALNE

„Celebrujmy tajemnicę wiary wraz, siejmy miłość i nadzieję wokół nas…” Od Wielkiego Czwartku Kościół rozpoczyna czas Świętego Triduum Paschalnego, które poświęcone jest rozważaniu męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Uroczysta Msza Święta Wieczerzy Pańskiej jest okazją do dziękczynienia za dar Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Po uroczystej Mszy rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu w ciemnicy. Centralnym […]

Droga Krzyżowa

Droga Krzyżowa

„To nie gwoździe Cię przebiły, lecz mój grzech. To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech…” 27 marca 2015 r. przemierzając ulice Przyszowic parafianie wraz z kapłanami złączyli się we wspólnym rozważaniu XIV Stacji Drogi Krzyżowej. Rozważania przy każdej ze stacji skłaniały uczestników do refleksji nad swoim życiem i pochyleniu się nad relacją z Chrystusem. Poprzez […]