Bierzmowanie

Bierzmowanie

„Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.” /J 14,26/ 14 maja uczniowie klas trzecich gimnazjum przyjęli z rąk księdza biskupa Marka Szkudło sakrament bierzmowania, który ma umocnić ich w wierze i miłości oraz potwierdzić i pogłębić przynależność do Kościoła. Młodzież poprzez […]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Odpust parafialny

Święty Janie Nepomucenie – módl się za nami! 10 maja 2015r. nasza parafia przeżywała uroczystość odpustową ku czci naszego patrona – św. Jana Nepomucena. Homilię w tym dniu wygłosił ks. Proboszcz Piotr Płonka z Wodzisławia Śląskiego. Parafianie spotykając się na wspólnej Eucharystii wraz z kapłanami modlili się, prosząc za wstawiennictwem świętego Jana Nepomucena o potrzebne […]

WIELKANOC

„Wesoły nam dzień dziś nastał…” Alleluja, Alleluja ! Wesoły nam dziś dzień nastał, Chrystus bowiem zmartwychwstał. Radujcie się więc i z ufnością patrzcie w przyszłość. Niech Zmartwychwstały zsyła łaski i wnosi szczęście do życia. Alleluja, Alleluja! Zmartwychwstał Pan! Życzymy abyście na co dzień przeżywali swoje własne święto ‚zmartwychwstania’, poprzez odradzanie się w waszych sercach miłości, […]

TRIDUUM PASCHALNE

TRIDUUM PASCHALNE

„Celebrujmy tajemnicę wiary wraz, siejmy miłość i nadzieję wokół nas…” Od Wielkiego Czwartku Kościół rozpoczyna czas Świętego Triduum Paschalnego, które poświęcone jest rozważaniu męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Uroczysta Msza Święta Wieczerzy Pańskiej jest okazją do dziękczynienia za dar Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Po uroczystej Mszy rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu w ciemnicy. Centralnym […]